บริษัท นอร์ทเธิร์น อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด

ผลิตและจำหน่ายแก๊ส, แก๊สอุตสาหกรรม, ออกซิเจน, ไนโตรเจน, อาร์กอน, ไฮโดรเจน, ฮีเลียม, แก๊สพิเศษสำหรับห้องทดลองและแก๊สทางการแพทย์, บริการติดตั้งระบบจ่ายแก๊ส, เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วและอุปกรณ์แก๊สทุกชนิด

สินค้าและบริการ :

ผลิตและจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรมและแก๊สผสมพิเศษ, แก๊สอาร์กอน, คาร์บอนไดออกไซด์, ออกซิเจน, ไนโตรเจนเหลว, อาร์กอน, ไฮโดรเจน, ฮีเลียม, แก๊สพิเศษสำหรับห้องทดลอง ห้องแล็บและแก๊สทางการแพทย์, บริการติดตั้งระบบจ่ายแก๊ส, เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว, วัสดุเครื่องมือและชุดปรับแรงดันแก๊สและอุปกรณ์แก๊สทุกชนิด บริษัท นอร์ทเธิร์น อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 335 หมู่ 10 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลอุโมงค์  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

ภาพโฆษณาบนเยลโล่เพจเจส

สื่อสิ่งพิมพ์ บริษัท นอร์ทเธิร์น อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด

ที่อยู่

335 หมู่ 10    ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง  ตำบลอุโมงค์  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน  51150

โทรศัพท์ : 0-5309-1234-5, 08-1885-5890

โทรสาร :0-5309-1236

อีเมล์ :northgas335@gmail.com

URL :http://www.แก๊สอุตสาหกรรม.com , http://northern.yellowpages.co.th