บริษัท นอร์ทเธิร์น อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด

0-5309-1234-5, 08-1885-5890
northgas335@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจ

โรงบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม ลำพูน

ผลิตและจำหน่ายแก๊ส, แก๊สอุตสาหกรรม, ออกซิเจน, ไนโตรเจน, อาร์กอน, ไฮโดรเจน เชียงใหม่ แก๊สฮีเลียม ไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ อะเซทีลีน แก๊สพิเศษสำหรับห้องทดลองและแก๊สทางการแพทย์

 

บริษัท นอร์ทเธิร์น อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด
ทุนจดทะเบียน 2.5 ล้านบาท
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0515551000163

125880

ID : 0818855890

โทร. 089-850-3886, 053-091-336
E-mail : northgas335@gmail.com

สินค้าและบริการ

บริษัท นอร์ทเธิร์น อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด 

ผลิตและจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม แก๊สความบริสุทธิ์สูงและแก๊สผสมพิเศษ ทั้งชนิดท่อและเหลว แก๊สพิเศษสำหรับห้องทดลอง ห้องแล็บและแก๊สทางการแพทย์, บริการติดตั้งระบบจ่ายแก๊ส, เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว, วัสดุเครื่องมือและชุดปรับแรงดันแก๊สและอุปกรณ์แก๊สทุกชนิด

ถังออกซิเจน ลำพูน

 • แก๊สผสมพิเศษ หรือ ก๊าซมิกซ์ เคมิคัลแก๊ส แก๊สสำหรับฆ่าเชื้อโรค แก๊สความบริสุทธิ์สูง
 • ก๊าซออกซิเจน O2 (Oxygen) ก๊าซออกซิเจนเหลว LO2

 • ก๊าซไนโตรเจน N2 (Nitrogen) ก๊าซไนโตรเจนเหลว LN2

 • ก๊าซอาร์กอน Ar (Argon) ก๊าซอาร์กอนเหลว LAR

 • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Co2 (Carbon dioxide) คาร์บอนไดออกไซด์เหลว

 • ก๊าซอะเซทีลีน Ac (Acetylene)

 • ก๊าซฮีเลียม He (Helium)

 • ก๊าซไฮโดรเจน H2 (Hydrogen)

 • ก๊าซไนตรัสออกไซด์ N2O (Nitrous oxide)

 • ถังก๊าซถังลิควิด Portable Liquid Cylinder

 • ขายแก๊สหุงต้ม ก๊าซ LPG ยูนิคแก๊ส

 • ขายชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดันแก๊ส ไฮโดรเจน อาร์กอน ไนโตรเจน ออกซิเจน

 • ขายถังเก็บไนโตรเจนเหลว 10ลิตร, 20ลิตร, 30ลิตร, 45ลิตร ของใหม่แกะกล่องนำเข้าจากอเมริก

จำหน่ายเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว

วัสดุเครื่องมือและชุดปรับแรงดันแก๊สและอุปกรณ์แก๊สทุกชนิด พร้อมบริการติดตั้งระบบจ่ายแก๊ส, เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วและอุปกรณ์แก๊สทุกชนิด

เกจ์วัดแรงดัน ลำพูน

บริการติดตั้งระบบจ่ายก๊าซ ระบบลิควิด (Liquid) และ เดินระบบท่อแก๊ส Pipe line Supply ในโรงพยาบาล ติดตั้งชุดจ่ายแก๊ส โรงงานอุตสาหกรรม แก๊สห้องแลบบอราเทอรี่ Installation Gas Maine fold ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ควบคุมโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ กว่า 31 ปี

บริการจัดส่งถึงโรงงาน โรงกลึง ห้องแล็บ โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ จัดส่งก๊าซทั่วเมืองเชียงใหม่ นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

บริษัท นอร์ทเธิร์น อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด

ที่อยู่
335 หมู่ 10
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลอุโมงค์
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51150 
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
พิกัด

18.62835, 99.04894

ภาพกิจการ

 • นอร์ทเธิร์น อินดัสเตรียล แก๊ส

 • แก๊สอุตสาหกรรม ลำพูน

 • จำหน่ายแก๊ส ลำพูน